تدریسی ، سایت تخصصی آگهی آموزش و تدریس و یادگیری

اجاره کلاس آموزشی
آموزش ریاضی پایه دانشگاهی
اجاره کلاس آموزشی
آموزش تعمیرات موبایل
اجاره کلاس آموزشی
آموزش عکاسی فتوشاپ و فیلمبرداری
اجاره کلاس آموزشی
تدریس خصوصی زبان انگلیسی
اجاره کلاس آموزشی

آموزش موسیقی

کرج
1399-06-11
آموزش موسیقی
آموزش کتابهای عربی مدرسه

آموزش رانندگی

کرج
1399-06-11
آموزش رانندگی
آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

آموزش شنا

کرج
1399-06-11
آموزش شنا
آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش اسکیت

کرج
1399-06-11
آموزش اسکیت

آموزش گیتار

کرج
1399-06-11
آموزش گیتار

آموزش سوارکاری

کرج
1399-06-11
آموزش سوارکاری
آموزش تضمینی سیاه قلم

آموزش دفاع شخصی

کرج
1399-06-11
آموزش دفاع شخصی

آموزش ساز دف

کرج
1399-06-11
آموزش ساز دف
آموزش حرفه ای بوکس کیک بوکسینگ

آموزش ساز دف

کرج
1399-06-11
آموزش ساز دف

آموزش اسکیت

کرج
1399-06-11
آموزش اسکیت
آموزش ساز تار و سه تار

آموزش بوکس خصوصی

کرج
1399-06-11
آموزش بوکس خصوصی
آموزش آشپزی و شیرینی پزی
آموزش خصوصی فوتبال
آموزش آشپزی باریستا

آموزش ایروبیک

کرج
1399-06-11
آموزش ایروبیک

تدریسی سایت تخصصی درج اگهی تدریس ، یادگیری و آموزش

تدریسی ، سایت تخصصی آگهی های آموزشی بوده که کاربران و آموزش دهندگان اعم از آموزشگاه ، معلمان و مربیان ، و سایر افراد حرفه ای در هر تخصصی در حوزه فعالیت خصوصی یا گروهی ، بتوانند ضمن معرفی توانایی های آموزشی ، فعالیت و تبلیغ خود را بصورت رایگان ، در سایت تدریسی ثبت نمایند . تدریسی در تمام زمینه های شغلی و آموزشی شامل تدریس و آموزش های دروس مدرسه و دانشگاه ، یادگیری هنری ، فرهنگی ، ورزشی ، دوره و کلاس و سمینار آموزشی ، اجاره فضای آموزشی ، مشاوره حضوری و غیر حضوری آموزشی ، و همچنین آموزش حیوانات ، جذب آگهی رایگان می نماید . کاربران میتوانند با درج ویژگی های شغلی ، و ثبت اطلاعات تماس شامل موبایل و اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی ، نسبت به معرفی دقیق تر سوابق شغلی و تدریسی و یادگیری اقدام نمایند .