تدریسی ، سایت تخصصی آگهی آموزش و تدریس و یادگیری

آموزش اصول حسابداری

شیراز
1399-05-23
آموزش اصول حسابداری

آموزش طب سنتی

کرج
1399-05-23
آموزش طب سنتی

آموزش مهارت ICDL

شیراز
1399-05-23
آموزش مهارت ICDL

آموزش کاشت ناخن

کرج
1399-05-23
آموزش کاشت ناخن

آموزش خدمات پوستی

شیراز
1399-05-23
آموزش خدمات پوستی
آموزش تتو و نقش حنا
آموزش دوره های درمانی
آموزش باریستا حرفه ای
آموزش تایپ ده انگشتی

آموزش حسابداری

اصفهان
-621-01-0-67
آموزش حسابداری

آموزش خوشنویسی

اصفهان
1399-05-23
آموزش خوشنویسی

آموزش زبان انگلیسی

اصفهان
-621-01-0-67
آموزش زبان انگلیسی

آموزش تعمیرات پکیج

اصفهان
1399-05-23
آموزش تعمیرات پکیج

آموزش فیزیک دبیرستان

اصفهان
1399-05-23
آموزش فیزیک دبیرستان
آموزش شیمی پایه دبیرستان

آموزش فیزیک دبیرستان

اصفهان
1399-05-23
آموزش فیزیک دبیرستان
آموزش ریاضی کلاس سوم ابتدایی

آموزش تایپ ده انگشتی

اصفهان
1399-05-23
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش والیبال در ورزشگاه

آموزش بازیگری

تهران
1399-05-23
آموزش بازیگری
آموزش فوتبال در مدرسه فوتبال ایران

آموزش حسابداری فروش

تهران
1399-05-23
آموزش حسابداری فروش
اجاره کلاس آموزشی برای زبان انگلیسی

آموزش سفالگری

تهران
1399-05-23
آموزش سفالگری

آموزش زبان انگلیسی

تهران
1399-05-23
آموزش زبان انگلیسی

آموزش برنامه نویسی

تهران
1399-05-23
آموزش برنامه نویسی

آموزش خطاطی

تهران
1399-05-23
آموزش خطاطی

آموزش نقاشی کودکان

تهران
1399-05-23
آموزش نقاشی کودکان

آموزش اکسل

تهران
1399-05-23
آموزش اکسل

تدریسی سایت تخصصی درج اگهی تدریس ، یادگیری و آموزش

تدریسی ، سایت تخصصی آگهی های آموزشی بوده که کاربران و آموزش دهندگان اعم از آموزشگاه ، معلمان و مربیان ، و سایر افراد حرفه ای در هر تخصصی در حوزه فعالیت خصوصی یا گروهی ، بتوانند ضمن معرفی توانایی های آموزشی ، فعالیت و تبلیغ خود را بصورت رایگان ، در سایت تدریسی ثبت نمایند . تدریسی در تمام زمینه های شغلی و آموزشی شامل تدریس و آموزش های دروس مدرسه و دانشگاه ، یادگیری هنری ، فرهنگی ، ورزشی ، دوره و کلاس و سمینار آموزشی ، اجاره فضای آموزشی ، مشاوره حضوری و غیر حضوری آموزشی ، و همچنین آموزش حیوانات ، جذب آگهی رایگان می نماید . کاربران میتوانند با درج ویژگی های شغلی ، و ثبت اطلاعات تماس شامل موبایل و اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی ، نسبت به معرفی دقیق تر سوابق شغلی و تدریسی و یادگیری اقدام نمایند .