آگهی تربیت و آموزش سگ های شکاری و نگهبان

تربیت و آموزش سگ های شکاری و نگهبان

1400-06-16

تربیت و آموزش سگ های شکاری و نگهبان بصورت صد در صد تضمینی کلیه ی آموزش های جای دستشویی دست دادن بشین بخواب وایسا بخور نخور بمون بیا همقدم شدن آموزش حرکات نمایشی صورت می گیرد .

شهر : بابل
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی