آگهی فروش انواع لوازم ورزشی

فروش انواع لوازم ورزشی

1400-06-25

فروش انواع لوازم ورزشی 7 گرانول 560‪ تومان 4 میله هالتر 400‪0 میلیون صد کیلو صفحه و دمبل 300‪0 میلیون 2 تا پایه دمبل بانوان 400‪0 میلیون 6 تی آرایکس 600‪0 میلیون 5 توپ مدی سیمبال 100‪0 میلیون 2 توپ جم بال 400‪ تومان کیسه بوکس با قیمت مناسب

شهر : قزوین
اطلاعات تماس

09922801449

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی