آگهی کارآموز تاسیسات ساختمانی بصورت تمام وقت

کارآموز تاسیسات ساختمانی بصورت تمام وقت

1400-06-27

کارآموز تاسیسات ساختمانی به صورت دائم و ساعت کاری نیمه وقت با شرایط توافقی به این صورت که هر کارآموز و شاگرد می‌آید به منزل بنده سوار ماشین میشود و عصر هم همان جا پیاده میشود

شهر : کرمان
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی