آگهی جذب کارآموز حسابداری

جذب کارآموز حسابداری

1400-06-27

جذب کارآموز حسابداری با سابقه کار حداقل یک سال با شرایط ویژه و توافقی لطفا کارآموز گرامی جهت کسب اطلاعات کافی تماس بگیرد .

شهر : گرگان
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی