آگهی اجاره سانس سالن رزمی

اجاره سانس سالن رزمی

1400-07-20

اجاره سانس سالن رزمی با تجهیزات مدرن روزهای فرد همه ساعات به غیر از ۱۹ تا ۲۰:۳۰ لطفا برای اطلاعات کامل فقط تماس گرفته شود.

شهر : کرج
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی