آگهی آموزش دروس مدرسه همه شهرها

تدریس فیزیک کنکور برای پایه های ده یازده و دوازده
تدریس خصوصی برای دانش آموزان ابتدایی

آموزش زبان و فلسفه

شاهرود
1400-06-23
آموزش زبان و فلسفه
مهدکودک و پیش دبستانی نسیم وحی
تدریس کلیه دروس از ابتدایی تا کنکور
آموزش دروس اول تا ششم ابتدایی
آموزش تضمینی درس فارسی وریاضی اول ابتدایی
تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی
تدریس ریاضی عربی و زبان
آموزش دروس پنجم و ششم

تدریس درس شیمی

شیراز
1400-06-21
تدریس درس شیمی
تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی
تدریس درس عربی از پایه تا کنکور
تدریس خصوصی عربی
معلم ابتدایی برای پایه های اول دوم سوم

آموزش کامل دروس عربی

نیشابور
1400-06-17
آموزش کامل دروس عربی
آموزش تدریجی ریاضیات توسط کارشناس ارشد ریاضی
تدریس دروس ریاضی شیمی فیزیک عربی زبان

تدریس دروس ریاضی و فیزیک

کرمانشاه
1400-06-15
تدریس دروس ریاضی و فیزیک
تدریس خصوصی ریاضی هفتم و هشتم و نهم

تدریس خصوصی شیمی

گرگان
1400-06-14
تدریس خصوصی شیمی
تدریس درس شیمی پایه و کنکور
تدریس خصوصی دروس ابتدایی و متوسطه
برگزاری کلاسهای خصوصی و عمومی ریاضی

دبستان پسرانه

اهواز
1400-06-13
دبستان پسرانه
تدریس خصوصی ریاضیات و فیزیک

تدریس شیمی

کرج
1400-06-11
تدریس شیمی
تدریس تمامی دروس مدرسه در موسسه
تدریس شیمی کنکور و دبیرستان

آموزش درس ریاضی

اهواز
1400-06-09
آموزش درس ریاضی
آموزش دروس علوم پایه پزشکی و کتب زیست شناسی

آموزش درس زبان عربی

کرمانشاه
1400-06-09
آموزش درس زبان عربی