آگهی آموزش پخت کیک و انواع شیرینی

آموزش پخت کیک و انواع شیرینی

1400-02-09

آموزش پخت کیک و انواع شیرینی تهیه مواد و وسایل به عهده ی مربی می باشد طی یک جلسه به صورت خصوصی با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

شهر : اندیمشک
اطلاعات تماس

88**0937407

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی