آگهی آموزش هنر رزین اپوکسی

آموزش هنر رزین اپوکسی

1400-02-09

آموزش هنر رزین اپوکسی سرفصل های آموزش شامل وودگلس، فلویید آرت، زیور آلات، ظروف و سینی دفرمه طی دو روز به همراه پشتیبانی هنرجو بعد از آموزش

شهر : اهواز
اطلاعات تماس

32**0901094

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی