آگهی دوره آموزش چرم دوزی

دوره آموزش چرم دوزی

1400-02-09

دوره آموزش چرم دوزی طی 10 جلسه به صورت خصوصی و تک نفره با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

شهر : ایلام
اطلاعات تماس

47**0939941

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی