آگهی آموزش خیاطی در آموزشگاه

آموزش خیاطی در آموزشگاه

1400-02-11

آموزش خیاطی در آموزشگاه با اعطای مدرک در پایان آموزش به صورت تولیدی و تک دوزی جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

شهر : تهران
اطلاعات تماس

60**0912588

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی