آگهی دوره آموزشی طراحی لباس سه بعدی

دوره آموزشی طراحی لباس سه بعدی

1400-02-11

دوره آموزشی طراحی لباس سه بعدی بدون نیاز به پیشنیاز با آموزش انیمیشن سازی سه بعدی برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

شهر : اصفهان
اطلاعات تماس

70**0916578

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی