آگهی آموزش کاربردی کامپیوتر

آموزش کاربردی کامپیوتر

1400-02-13

آموزش کاربردی کامپیوتر شامل ویندوز، عیب یابی، وصل به مودم توسط مدرس با سابقه جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

شهر : همدان
اطلاعات تماس

08**0933058

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی