آگهی دوره آموزشی خیاطی

دوره آموزشی خیاطی

1400-02-13

دوره آموزشی خیاطی شامل دوره ی نازک دوزی، دوخت انواع یقه، سرشانه و ... طی 16 جلسه 2 ساعته برای اطلاع از نحوه ی برگزاری کلاس ها لطفا تماس بگیرید.

شهر : نیشابور
اطلاعات تماس

63**0936124

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی