آگهی دوره آموزش تزریقات و پانسمان

دوره آموزش تزریقات و پانسمان

1400-06-13

دوره های آموزشی تزریقات با آنژیوکت ، پروانه ای ، سوزن پانسمان و آتل گیری به صورت خصوصی در خانه شما توسط مدرس با 11 سال سابقه فعالیت و دارای مدرک پرستاری و تیم امداد و نجات

شهر : یزد
اطلاعات تماس

09134745567

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی