آگهی دوره آموزش نرم افزار اکسل به صورت غیرحضوری

دوره آموزش نرم افزار اکسل به صورت غیرحضوری

1400-06-14

آموزش نرم افزار اکسل به صورت غیرحضوری در 30 جلسه دوره آموزشی تضمینی و کاربردی همراه با ارائه مدرک رسمی از سوی وزارت علوم و فناوری با پشتیبانی دائمی

شهر : گرگان
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی