آگهی آموزش تخصصی زیباترین هنر المپیکی ورزش جودو زیر نظر مربی رسمی فدراسیون

آموزش تخصصی زیباترین هنر المپیکی ورزش جودو زیر نظر مربی رسمی فدراسیون

1400-06-18

آموزش تخصصی زیباترین هنر المپیکی ورزش جودو زیر نظر مربی رسمی فدراسیون برای تمامی رده های سنی همراه با مشاوره و پشتیبانی تا رده های قهرمانی و اعزام به مسابقات

شهر : بندرعباس
اطلاعات تماس

09335504014

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی