آگهی آموزش انواع نژادهای سگ ژرمن مالینویز پیت بول و غیره

آموزش انواع نژادهای سگ ژرمن مالینویز پیت بول و غیره

1400-06-18

آموزش انواع نژادهای سگ ژرمن مالینویز پیت بول و غیره آموزش تئوری و نحوه برخورد صاحبین با سگ رفتارشناسی، اجرای دستور دادن با اشاره و کلام، تشویق و تنبیه استاندارد، اجرای آموزش و تحویل دادن آن به صورت عملی به صاحبین در پایان هر جلسه

شهر : بندرعباس
اطلاعات تماس

09383509155

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی