آگهی برگزاری دوره های آموزشی کمک های اولیه

برگزاری دوره های آموزشی کمک های اولیه

1400-06-23

برگزاری دوره های آموزشی کمک های اولیه همراه با ارائه مدرک معتبر بصورت خصوصی و نیمه خصوصی با رعایت نکات بهداشتی لطفا جهت هماهنگی تماس گرفته شود .

شهر : سیرجان
اطلاعات تماس

09387102727

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی