آگهی کارآموز کاشت ناخن در آموزشگاه زیبایی

کارآموز کاشت ناخن در آموزشگاه زیبایی

1400-06-23

کارآموز کاشت ناخن در آموزشگاه زیبایی بصورت توافقی کلیه ی آموزش ها بوسیله ی لوازم موجود در سالن صورت می گیرد و نیازی به تهیه ی لوازم نیست .

شهر : شاهرود
اطلاعات تماس

09911137134

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی