آگهی آموزش شنا بانوان از مبتدی تا پیشرفته

آموزش شنا بانوان از مبتدی تا پیشرفته

1400-07-19

آموزش شنا بانوان از مبتدی تا پیشرفته توسط مربی شنا و آبدرمانی و ناجی رسمی فدراسیون برای تمای رده های سنی و بصورت اصولی در قالب کلاسهای خصوصی، نیمه خصوصی

شهر : تبریز
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی