آگهی کتاب های کنکور ارشد کامپیوتر پوران پژوهش

کتاب های کنکور ارشد کامپیوتر پوران پژوهش

1400-07-20

فروش کتاب های کنکور ارشد کامپیوتر پوران پژوهش در حد نو و سالم به زیر قیمت ساختمان داده چاپ ۹۸ به قیمت ۴۵/۰۰۰ طراحی الگوریتم چاپ ۹۷ به قیمت ۵۰/۰۰۰ معماری کامپیوتر چاپ ۹۸ به قیمت ۷۵/0۰۰ ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات چاپ ۹۷ ۲۵/۰۰۰ مدار منطقی چاپ ۹۸ به قیمت ۷۵/۰۰۰ نظریه زبان ها و ماشین ها چاپ ۹۷ به قیمت ۳۵/۰۰۰ طراحی و ساخت کامپایلرها چاپ ۹۹ به قیمت ۳۵/۰۰۰

شهر : شیراز
اطلاعات تماس

09033362492

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی