آگهی آموزش حرفه ای شطرنج

آموزش حرفه ای شطرنج

1400-07-20

آموزش حرفه ای شطرنج کلاسهای آمادگی برای شرکت در مسابقات تحلیل بازی بصورت آنلاین توسط مربی رسمی فدراسیون شطرنج با هزینه برای هر ماه فقط 150 تومان

شهر : شیراز
اطلاعات تماس

09173105613

افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی