آگهی برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی تکنسین آزمایشگاه و کمک پرستاری

برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی تکنسین آزمایشگاه و کمک پرستاری

1400-07-21

برگزاری دوره های آموزشی نسخه خوانی تکنسین آزمایشگاه و کمک پرستاری همراه با ارائه مدرک معتبر ملی و بین‌المللی جهت اشتغال در همه ی دنیا برای مهاجرت کنندگان لطفا علاقه مندان به همکاری و آموزش تماس بگیرند .

شهر : کرمانشاه
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی