آگهی تدریس دروس رشته های تحصیلی اقتصاد مدیریت حسابداری

تدریس دروس رشته های تحصیلی اقتصاد مدیریت حسابداری

1400-07-21

تدریس دروس رشته های تحصیلی اقتصاد مدیریت حسابداری دروس تخصصی اقتصاد مهندسی اقتصاد سنجی اقتصاد خرد اقتصاد کلان ریاضی آمار تحقیق در عملیات بصورت کاربردی و تخصصی و خصوصی آموزش داده می شود .

شهر : تهران
افزودن به علاقه مندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی