قوانین و مقررات سایت تدریسی

سایت تدریسی بر اساس اطلاعات درج شده در آگهی های آموزش و تدریس ، و همچنین بر اساس مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید .

بر این توافق ، کلیه آگهی دهندگان ، کلیه مقررات و قوانین جاری کشوری را پذیرفته و اعلام می نمایند ، ضمن پذیرش قوانین ، دستورالعمل ها و چارچوب خاص سایت تدریسی را رعایت می نمایند .

شرایط استفاده از سایت تدریسی :

درج آگهی تدریس و آموزش ، در سایت تدریسی رایگان است ، و سایت تدریسی با حفظ مقررات جاری پس از مطالعه آگهی ، نسبت به انتشار آگهی یادگیری و آموزشی اقدام می نماید . در سایت تدریسی از آگهی های آموزشی خلاف شرع و عرف ممانعت نموده ، و با حفظ اختیار ، مقررات منع انتشار این قبیل آگهی ها اعمال خواهد شد .